CFGM Jardineria

  

CFGM JARDINERIA I FLORISTERIA

                      2000 hores

 

Primer curs:

MòdulsHores Setmanals
Fonaments agronòmics5h
Taller i equips de tracció3h
Infraestructures i instal·lacions agrícoles3h
Principis de sanitat vegetal4h
Implantació de jardins i zones verdes6h
Producció de plantes i tepes en viver7h
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés2h

Segon curs:

MòdulsHores Setmanals
Control fitosanitari6h
Manteniment i millora de jardins i zones verdes6h
Composicions florals i amb plantes6h
Establiments de floristeria2h
Tècniques de venda en jardineria i floresteria2h
Formació i orientació laboral3h
Empresa i iniciativa emprendedora3h
Horari reservat per al mòdul impartid en anglés2h
Formació en Centres de Treball380 hores anuals

¿COM S'ACCEDIX?

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatoria.
Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).
Titulats de Formació Ptofessional de grau mitja (Tècnic)
Tindre 2n de BUP aprovat.

Accés per mitjà de prova:

Sense cumplir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o cumplir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

¿QUINA TITULACIÓ S'OBTÉ?

TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
o continuar altres estudis de Formació Professional.

¿QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Treballador d’hortes, vivers i jardins. Jardiner en general. Jardiner cuidador de camps d’esport. Treballador de parcs urbans, jardins històrics i botànics. Treballador qualificat per compte propi en empresa de jardineria. Planterista. Treballador especialista en recol·lecció de llavors i fruits en altura. Treballador qualificat en producció de llavors. Empeltador. Florista per compte propi o aliena. Oficial de floristeria. Venedor de floristeria.