Secretaria

PREGUNTES FREQÜENTS

Puc enviar a una persona a arreplegar el meu títol/notes?

Sí, però ha de portar una autorització signada per la persona titular del títol o les
notes amb les dades corresponents (nom, cognom, DNI) i adjuntar fotocopia del DNI
de la persona titular.

Si em done de baixa durant el curs, he de tornar la beca?

Sí, i a més també has de tornar-la si no aproves més del 50% dels mòduls del cicle.

Quan puc sol·licitar la beca?

Conselleria informa del termini, però sol ser durant el mes de setembre.

Si em matricule en uns estudis del mateix nivell o inferior a altres que ja he cursat, puc sol·licitar la beca?

No, perquè es considera un retrocés en els teus estudis.

Quant de temps tardarà en expedir-se el meu títol?

Dos anys des del pagament de les taxes per a sol·licitar-ho.

Es necessari fer la prova d’accés per passar de un cicle formatiu de grau mitjà a un cicle formatiu de grau superior?

No, es considera accés directe. L’ordre de preferència seria (ordenats per nota dins de
cada apartat):
 Batxiller , COU, FPII .
 Cicles formatius de grau mitjà de la mateixa família.
 Cicles formatius de grau mitjà d’altres famílies.

És necessari fer la prova d’accés per passar de una formació professional bàsica a un cicle formatiu de grau mitjà?

No, es considera accés directe. L’ordre de preferència seria (ordenats per nota dins de
cada apartat):

 ESO, FPI, 2n BUP.
 FP Bàsica de la mateixa família.
 FP Bàsica d’altres famílies.

Quin percentatge de places hi ha reservat per a cada tipus d’accés?:

 60% estudis generals (Batxillerat, ESO, COU i equivalents).
 20% cicles formatius (mitjà i bàsica).
 20% prova d’accés.

Després de cursar un cicle formatiu de grau superior, tinc accés directe a la universitat?

Sí, es considera un accés directe.

On puc trobar informació sobre les famílies dels cicles formatius?