Informació

FPD – FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

 El Centre d’FP La Safor Pots formar-te amb la modalitat d’FP DUAL

En el nostre centre tens la possibilitat de formar-te amb l’FP DUAL en tots els cicles de grau mitjà i superior.

Aquesta modalitat consisteix a combinar la formació teòrica pràctica rebuda en un centre educatiu amb l’activitat pràctica en un centre de treball.

Ací tens informació sobre la FPD, Formació Professional Dual. Contacta amb nosaltres per a més informació.

Què és la Formació Professional Dual?
La Formació Professional Dual és una nova modalitat dins dels ensenyaments de Formació Professional que té com una de les seues finalitats oferir estímuls i motivar a les persones que finalitzen l’ensenyament general, i tenen necessitat d’incorporar-se al mercat de treball, perquè ho facen des d’un cicle formatiu, amb la suficient i adequada competència i qualificació professional, aquest increment del nivell de formació i qualificació repercutirà positivament en el creixement econòmic i la competitivitat de les comunitats autònomes i del país.Aquesta modalitat consisteix a combinar la formació teòrica pràctica rebuda en un centre educatiu amb l’activitat pràctica en un centre de treball.

 

 

Quins són els avantatges més destacables de la Formació Professional Dual?

 

AVANTATGES PER ALS ALUMNES
 • Millorar l’adquisició, tant en el centre educatiu com en l’empresa, de coneixements, destreses i habilitats tècniques així com les competències i habilitats interpersonals. Sent per als alumnes el punt fort del projecte la possibilitat de compaginar els seus estudis amb el començament de la seua trajectòria professional.
 • Afavorir l’adaptació dels estudiants als àmbits professionals i als sectors estratègics empresarials al nostre país, permetent-los experimentar més hores en les empreses.
 • Potenciar l’autorealització professional i motivació en l’alumnat, la qual cosa li facilitarà construir el seu propi projecte professional. L’alumne en alternança assumeix, des de l’inici, una posició d’anàlisi crítica de la seua activitat, comparant-la i contrastant-la amb el referencial competencial i així mateix ha de permetre-li establir objectius individuals de formació i de treball.

AVANTATGES PER ALS CENTRES D´FP
 • Incrementar el nombre de persones que puguen qualificar-se a través dels ensenyaments In de Formació professional per l’atractiu d’acostar-se als centres de treball des del començament dels ensenyaments.
 • Potenciar la relació del professorat i del centre de formació professional amb les empreses del sector i afavorir la transferència de coneixements. Tant els equips docents, com els propis centres, es troben en continu procés d’actualització i millora.
 • Fomentar l’actualització a temps real del professorat, les empreses poden oferir la realització d’estades del professorat en els seus centres de treball i per a col·laborar en els projectes d’innovació dels centres d’FP.
 • Augmentar la vinculació i responsabilitat social corporativa de l’empresa en la formació en els centres d’FP del seu àmbit territorial.
 • Aconseguir la disminució de l’abandó escolar primerenc, juntament amb altres mesures, els projectes que acosten els centres a la realitat empresarial són un incentiu per a la volta a les aules.

AVANTATGES PER A LES EMPRESES
 •  Incrementar l’adaptació dels alumnes als requeriments tecnològics actuals, amb el que les empreses senten que formen part d’una formació actualitzada, polivalent i més flexible de l’alumne d’FP.
 • Englobar totes les activitats dins de la seua estratègia de responsabilitat social corporativa. Sent empreses formadores estableixen una estreta relació amb els centres, la qual cosa comporta nombrosos acords i futures col·laboracions en diversos camps del sector professional.
 • Incloure formació complementària als continguts dins del programa formatiu, permetent amb això adaptar-se a les necessitats del mercat laboral.
 • Intensificar la retroalimentació entre l’empresa i el centre educatiu, en els projectes les necessitats de tots dos es transmeten directament per les parts respecte a la maquinària, les infraestructures, els processos de gestió en les empreses, l’actualització dels programes informàtics, entre altres.
 • Facilitar el relleu generacional i a més, juntament amb el mòdul de FCT, aquesta modalitat afavoreix la cerca de talent en l’FP per les empreses.
 • Afavorir la relació entre la totes les parts del teixit empresarial dins de la comunitat educativa, l’empresa coneixerà profundament quines són les famílies professionals dels centres d’FP del seu entorn i els permetrà visitar a tots dos les seues instal·lacions, afavorit la posada en valor dels ensenyaments d’FP.

Com es pot accedir a la Formació Professional Dual? Existeix un límit d’edat per a cursar la Formació Professional Dual?

Com a regla general, qualsevol alumne d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior en el moment que es formalitze la seua matrícula en el cicle formatiu del centre que l’oferisca en aquesta modalitat.

Els menors d’edat seran, en tot cas, majors de 16 anys i comptaran amb una autorització dels pares o representants legals, havent de respectar-se en qualsevol cas la normativa laboral establida sobre aquest tema, tot això tenint en compte les característiques concretes dels projectes i la normativa autonòmica.

Els alumnes i tutors legals, si escau, hauran d’adoptar el compromís de complir les condicions del projecte i de l’empresa participant establides en el conveni.

Quina és la duració d’un projecte d’FP Dual?
S’establirà un mínim del 33% de les hores de formació indicades en el títol, inclosa la Formació en Centres de Treball) amb participació de l’empresa. Aquest percentatge podrà ampliar-se en funció de les característiques de cada mòdul professional i de l’empresa participant.

En qualsevol cas, la duració del cicle formatiu podrà ampliar-se fins a tres anys. 

 

contacta amb nosaltres

fp la safor

dades de contacte

C/ SANT MARC, 10
Beniarjó, València 46722
Email: escola@fpsafor.com
Telèfon: 962 80 01 45

horaris

De Dilluns a Divendres de 8:00 a 15:00.
Dilluns i Dimecres de 16:00 a 18:00.

Vols informació dels nostres cicles formatius?