CICLES

FORMATIUS

FPB AGRO-JARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

La seua finalitat és aconseguir que els alumnes adquirisquen un conjunt de coneixements, destreses, habilitats i actituds que permeten exercir un lloc de treball; preparar-los per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral i formar-los per a l'exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com a privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

CFGM PREIMPRESSIÓ DIGITAL

La competència general d´aquest títol consisteix en realitzar les operacions d´ensamblat per a publicacions eletròniques, tractament i compaginació de textos e imatges, imposició de pàgines, la obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procedimiento digitals, garantizó la qualitat, i complint la normativa de seguretat i protección ambiental.

CFGM JARDINERIA

El cicle de jardineria proporciona els coneixements necessaris per a realitzar les operacions d'implantació, conservació i millora de jardins exteriors i d'interior, així com també la comercialització de material vegetal i de jardineria, en condicions de seguretat i higiene conservant el mitjà natural. També capacita per al maneig i el manteniment en ús de la maquinària i els instruments necessaris, a més d'organitzar i gestionar una xicoteta empresa de jardineria.

CFGS EDUCACIÓ INFANTIL

El cicle capacita per programar, intervenir i avaluar programes d´atenció a la infància, concretament de nens i nenes de 0 a 6 anys, per afavorir que aquests desenvolupin la seva autonomia. També permet encarregar-se d´organitzar els recursos necessaris adequats al programa. Amb aquest títol podràs treballar com a educadora infantil en jardins d´infància, centres educatius, ludoquetes...

Visita les nostres xarxes socials

6365

ALUMNES QUE HAN PASSAT PEL CENTRE

198

ALUMNES ACTUALMENT

34

ALUMNES QUE HAN CURSAT ERASMUS+

43

ANYS EN FUNCIONAMENT

Tens alguna pregunta? Podem ajudar-te

TESTIMONIS ANTICS ALUMNES