INFORMACIÓ SOBRE ADMISSIÓ CURS 2020- 2021

 

 Conselleria d’Educació ha publicat el calendari d’admissió i matriculació per al curs 2020-2021 de tots els nivells educatius no universitaris.

Presentació de sol·licituds FP Bàsica i Cicles Formatius: del 17 al 25 de juny.

En breu vos informarem de com realitzar tots els tràmits necessaris de manera telemàtica.

Podeu consultar el calendari al complet, amb totes les seues fases, clicant al següent enllaç: http://ow.ly/tj2Z30qDVxY

+Informació: https://www.fpsafor.com/sol-licitud-informacio/

calendari d´admissió 2020 2021

 

Publicat al DOGV – 06/04/2020 – CAPÍTOL II

Mesures extraordinàries i específiques del procediment d’admissió de l’alumnat i inici de curs 2020-2021

Article 3. Procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 2020-2021

1. La Inspecció General d’Educació en col·laboració amb els serveis competents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i amb el suport dels ajuntaments, assumirà en el procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 20120-2021 les funcions atribuïdes a les comissions d’escolarització, de districtes i sectorials pel Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, i per l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense perjudici de les facultats atribuïdes per la normativa bàsica estatal a les comissions d’escolarització.

2. Per al compliment de les funcions que la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, atribueix a les comissions d’escolarització, s’habilitaran, si és el cas, els mitjans tecnològics perquè puguen fer-ho telemàticament.

Article 4. Àrees d’influència a efectes d’escolarització.

Les àrees d’influència que regiran per al procediment d’admissió d’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del curs 2020-2021 seran les vigents per al curs 2019-2020.

Article 5. Tramitació electrònica del procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior

1. El procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica. L’Administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.

2. Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.

3. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

4. Els resultats en els processos d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

5. La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.

6. En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:

– Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV).

– Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

– eDNI, amb el seu respectiu lector.

– Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

– Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

– Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

Us mantindrem informats quan s’habilite l’enllaç de sol·licitud d’admissió

Contacte

  • C/ Sant Marc, 10
    46722 -Beniarjó, València
  • Email: escola@fpsafor.com
  • Telèfon: 962 80 01 45

HORARIS

De Dilluns a Divendres

  • De 8:00 a 15:00 h.

Dilluns i Dimecres

  • De 16:00 a 18:00 h.

 

Xarxes Socials

 

ubicació