CFGM Preimpressió Digital

  

CFGM PREIMPRESSIÓ DIGITAL

                2000 hores

 

Primer curs:

MòdulsHores Setmanals
Tractament de textos6h
Tractament d’imatges en mapa de bits8h
Identificació de materials en preimpressió4h
Acoblament de publicaciones electròniques7h
Formació i orientació laboral3h
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés2h

Segon curs:

MòdulsHores Setmanals
Imposició i obtenció digital de la forma impressora4h
Impressió digital9h
Compaginació8h
Il·lustració vectorial4h
Empresa i iniciativa emprenedora3h
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés2h
Formació en Centres de Treball380 Hores / Anuals

¿COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).
Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
Tindre 2n de BUP aprovat.

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèssets anys d’edat o complir-los durant l’any de curs, i superar la corresponent prova d’accés.

¿QUINA TITULACIÓ S’OBTÉ?

TÈCNIC EN PREIMPRESSIÓ DIGITAL

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

¿QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Tècnic en preimpressió. Tècnic en tractament de textos. Tècnic en tractament d’imatges.Retocador fotogràfic. Realització llibres digitals. Auxiliar de fotografia. Maquetador/compaginador digital. Tècnic en publicaciones electròniques/multimèdia. Disseny de pàgines web. Preparador d’arxius digitals. Escanista/especialista de color. Tècnic en imposició digital. Operador d’equips de filmació d’ordinador a planxa (computer to Plate-ctp). Operador d’equips de filmació d’ordinador a pantalla (computer to screen-CTS). Tècnic en impressió digital.