Nota informativa:

Segons la  RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA AUTONÒMICA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL I ELS PROJECTES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL,

Queda ajornada, fins que finalitze la suspensió temporal de l’activitat educativa i formativa presencial com a conseqüència de la situació i evolució del Coronavirus (COVID-19), la realització de la Formació en Centres de Treball i programes d’FP DUAL per a tot l’alumnat de tots els cicles formatius de formació professional bàsica, grau mitjà i grau superior de totes les famílies professionals.

En breu ens posarem en contacte amb l’alumnat i les empreses.

Gràcies.