Des de sempre, en aquesta escola s’ha donat una gran importància al període de Formació en Centres de Treball, més comunament conegut com FCT o pràctiques. Pensem que aquesta part dels estudis que, de manera ordinària, es realitza durant el tercer trimestre del segon curs de cada cicle, és la part on realment l’alumnat se’n adona de si allò que ha estat estudiant durant quasi dos anys, és realment al que vol dedicar-se en un futur. És un temps, on s’acaben d’aprendre de forma pràctica tots els conceptes que fins eixe moment sols coneixien de manera teòrica i, on, per descomptat, s’enfronten (quasi sempre per primera vegada) al món laboral, la qual cosa els fa adquirir diferents destresses i habilitats necessàries i, a dia d’avui sobradament exigides, per acabar de formar-se com a persones i com a futurs treballadors i treballadores d’una societat cada vegada més europea, plural i intercultural.

És per aquest motiu que des de fa molts anys aquest centre ha acollit a totes aquelles persones que han sol·licitat realitzar ací les seues pràctiques; persones vingudes de diferents organismes com el SERVEF i més nombrosament, de l’alumnat que ha cursat a la universitat el Màster de Formació del professorat (antic CAP). Però ha sigut en l’any 2022 quan hem volgut que se’ns reconeguera oficialment com a centre oficial de pràctiques i d’aquesta manera, el nom de l’escola apareguera en els llistats oficials de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per poder arribar a més alumnat.
Així que ens vam posar mans a la feina: vam preparar un projecte, vam omplir la documentació requerida, vam fer la sol·licitud, ho vàrem presentar tot a Conselleria i en uns mesos vam obtindre la resposta. Hi havíem estat acceptats!!. Des d’aquest moment érem ja oficialment CENTRE RECONEGUT DE PRÀCTIQUES DE L’ALUMNAT DEL MÀSTER DE PROFESSORAT de totes les especialitats que es donen al centre: Agrària, Arts Gràfiques, Administració i Gestió, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, FOL i Anglés.

Al final del curs passat ja vam rebre les primeres sol·licituds i durant el primer trimestre d’aquest curs 22-23, hem tutoritzat a tres alumnes en els departaments de Gestió administrativa, Educació infantil i FOL de diferents universitats tant públiques com privades i ja tenim 5 sol·licituds més per al segon trimestre: en aquest cas, l’alumnat realitzarà les seues pràctiques en els departaments de Gestió administrativa, Educació infantil, FOL i anglés. Fins i tot tenim ja sol·licituds per al proper curs!

Centro de practicas master profesorado