Estimades famílies i alumnat,

Aquest nou curs comença i som conscients que esteu preocupats/des per la incertesa de tot el que envolta l’inici de curs.

Des de la Conselleria d’Educació s’ha volgut prioritzar la presencialitat de tot l’alumnat ja que ha quedat patent que és la via òptima d’aprenentatge per als/les estudiants. Tenint en compte aquesta normativa, des del centre s’han adaptat els grups en relació al nombre d’alumnat, espais i distanciament, optant en alguns grups l’opció semipresencial.

A traves d’aquest escrit us volem transmetre un missatge de tranquil•litat ja que hem estat treballant intensament des de la finalització del curs anterior per oferir un centre que complisca les mesures organitzatives de protecció i prevenció davant la transmissió i contagi del COVID19, adaptant-nos a les últimes normatives establides per les Conselleries d’Educació i Sanitat.

Durant la setmana, a traves dels nostres canals informatius (tauló de secretaria del centre, Facebook, Instagram, web del centre…) i de manera progressiva, anirem enviant tota la informació necessària per a que el curs comence amb la major “normalitat” possible: horaris, composició de grups, entrades i eixides, reorganització d’espais, protocol sanitari…. No obstant, podeu cridar al centre per a qualsevol dubte.

Com ja sabeu, a causa de l’evolució de la pandèmia es produeixen canvis contínuament, per la qual cosa us preguem comprensió i paciència en els possibles canvis que puguen produir-se.

Us informarem el mes aviat possible.

Gràcies per la vostra col•laboració.
Equip Directiu