Estimades famílies i alumnat,

 

Davant l’imminent inici del curs escolar i la complexitat que suposa la posada en marxa de diferents mesures extraordinàries orientades a obtenir les millors

condicions possibles per a la reincorporació a les aules minimitzant el risc de

contagi i extensió de la COVID-19, des de la Conselleria d’Educació, Cultura i

Esport s’ofereix la possibilitat que el centre organitze les dates d’inici de curs com millor considere, adequant-se a les característiques pròpies i les de l’alumnat.

Per a una reincorporació a les aules minimitzant el risc de contagi i extensió de la Covid19, seguint les instruccions de les Conselleries, passem a informar-vos de com s’ha organitzat l’entrada de l’alumnat especificant dates i horaris:

 

DILLUNS 7 SETEMBRE

2N GESTIÓ (A)

9:50H a 10:45H

2N GESTIÓ (B)

11:15H a 12:10H

2N FP BÀSICA

11:15H a 12:10H

2N PREIMPRESSIÓ DIGITAL

11:15H a 12:10H

2N EDUCACIÓ INFANTIL

11:15H a 12:10H

DIMARTS 8 SETEMBRE

1R GESTIÓ (A)

9:50H a 10:45H

1R PREIMPRESSIÓ (A)

9:50H a 10:45H

1R FP BÀSICA

11:15H a 12:10H

1R GESTIÓ (B)

11:15H a 12:10H

1R PREIMPRESSIÓ (B)

11:15H a 12:10H

1R JARDINERIA I FLORISTERIA

11:15H a 12:10H

1R EDUCACIÓ INFANTIL

11:15H a 12:10H

DIMECRES 9 SETEMBRE

2N GESTIÓ (A)

9H a 10:45H

2N GESTIÓ (B)

11:15H a 13H

2N FP BÀSICA

11:15H a 13H

2N PREIMPRESSIÓ DIGITAL

11:15H a 13H

2N EDUCACIÓ INFANTIL

11:15H a 13H

DIJOUS 10 SETEMBRE

1R GESTIÓ (A)

9H a 10:45H

1R PREIMPRESSIÓ (A)

9H a 10:45H

1R FP BÀSICA

11:15H a 13H

1R GESTIÓ (B)

11:15H a 13H

1R PREIMPRESSIÓ (B)

11:15H a 13H

1R JARDINERIA I FLORISTERIA

11:15H a 13H

1R EDUCACIÓ INFANTIL

11:15H a 13H

DIVENDRES 11 SETEMBRE

TOTS ELS GRUPS EXCEPTE 1R PREIMPRESSIÓ(A), 1R GESTIÓ(A)

I  2N GESTIÓ (A)

8H a 13H

 

Durant aquests dies proporcionarem a l’alumnat i a les famílies informació referent al Pla de Contingència  elaborat pel centre per la situació sanitària de la COVID-19.

 

Agraïm la vostra comprensió i col·laboració.

L’Equip directiu del centre.