Estimades famílies,

Primerament volem desitjar-vos que tots estigueu bé. Sabem que este curs arranca amb molta incertesa, per això ens dirigim a vosaltres una vegada més per tal d’aclarir alguns dels dubtes que us puguen sorgir davant l’inici de curs dins d’aquesta nova normalitat que estem vivint. Ens este cas, volem informar-vos sobre com cal actuar en el cas de que el vostre fill o filla presente símptomes compatibles amb la COVID-19.

A més, és important que les famílies sapigueu què fer abans d’anar al centre educatiu en el dia a dia, ja que esta és una qüestió fonamental en la prevenció del contagi del virus.

S’ha de verificar diàriament l’estat del vostre fill o filla comprovant que no té una temperatura per damunt de 37,5 °C ni altres simptomatologies que puguen estar associades a la COVID-19. Es considera que una persona presenta simptomatologia compatible amb la infecció per SARS-CoV-2 quan presenta una infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada amb febre, tos i sensació de falta d’aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i de l’olfacte, esgarrifances, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits (aquests són els símptomes que actualment defineix el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis).

En cas de presentar algun d’aquests símptomes, no s’ha d’anar al centre educatiu i cal contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertany i/o mitjançant l’app GVA Coronavirus per a mòbils. També es pot demanar consulta amb el seu professional sanitari de referència a través de cita web: [http://coronavirusautotest.san.gva.es/citacoronavirus-registro-va.html].

No s’ha d’acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència confirme l’absència de risc per a la persona i la resta de persones de la comunitat educativa.

Per tant, l’alumnat no podrà acudir al centre educatiu quan es troben en alguna de les circumstàncies següents:

  • En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19.
  • Quan es troben en situació d’aïllament per haver sigut positius per a la COVID-19.
  • En cas que s’estiga esperant el resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
  • En cas d’estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.

D’altra banda, l’alumnat que presenta condicions de salut que el fa més vulnerable a la COVID-19 (malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial) acudiran al centre, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i així ho permeta, mantenint mesures de protecció rigoroses, excepte indicació mèdica de no assistir-hi.

Aprofitem també per a recordar-vos les recomanacions generals per a prevenir el contagi de la COVID-19 i demanar-vos que insistiu als vostres fills i filles en la importància de seguir estes recomanacions que beneficien a tots:

  • Rentar-se les mans freqüentment (abans i després d’anar al bany, després de mocar-se, esternudar o tossir, en arribar a casa, després de menjar, etc.)
  • Utilitzar mocadors d’un sol ús i tapar-se la boca i el nas en tossir i esternudar amb la cara interna del colze.
  • Mantenir la distància mínima de seguretat amb altres persones (1,5 metres) i evitar les aglomeracions.
  • Evitar compartir menjar i utensilis.
  • Evitar tocar-se la boca, el nas i els ulls sense rentar-se abans les mans.

Esperem la vostra col·laboració, compromís i ajuda per a que entre totes i tots intentem que la nostra escola es mantinga en les condicions més saludables possible.

 

GRÀCIES.

L’EQUIP DIRECTIU.