FPB Agro Jardineria i Comp.floral
16507
page-template-default,page,page-id-16507,bridge-core-1.0.5,,qode-page-loading-effect-enabled,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

FPB Agro Jardineria i Comp.floral

  

FPB AGRO-JARDINERIA I

COMPOSICIONS FLORALS

        2000 hores

 

Primer curs:

MòdulsHores Setmanals
Activitats de reg, abonat i tractaments en cultius4h
Operacions aux. de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius3h
Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria4h
Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flor i plantes7h
Ciències aplicades I5h
Comunicació i societat I1h
Tutoria1h
Formació i orientació laboral I1h

Segon curs:

MòdulsHores Setmanals
Materials de floristeria8h
Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes5h
Operacions bàsiques per al manteniment de jardines, parcs i zones verdes3h
Ciències aplicades II6h
Comunicació i societat II6h
Tutoria1h
Formació i orientació laboral II1h
Formació en centres de treball240 Hores / Anuals

¿COM S'ACCEDIX?

Podràn accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundaria Obligatòria o, exepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundaria Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

I majors de 18 anys que hagen estat descolaritzats i no tinguen cap titolació.

¿QUINA TITULACIÓ S'OBTE?

Títol Professional Bàsic en AGRO-JARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS.

Este títol professional bàsic permetrà l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de: Agrària. Indústries Alimentaries. Seguretat i Medi Ambient.

¿QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Peó agrícola. Peó agropecuari. Peó en horticultura. Peó en fructicultura. Peó en cultius herbacis. Peó en cultius de flor tallada. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó de centres de jardineria. Peó de camps esportius. Peó de floristeria. Auxiliar de floristeria. Auxiliar de magatzem de flors.

DURADA DELS ESTUDIS

Dos cursos escolars.

L’ultim trimestre de pràctiques en empreses.