Author: pepgregori

L’acadèmia Mangold, com a centre col·laborador amb nosaltres, posa a la vostra disposició tot el material disponible en la seua pàgina d'internet per poder continuar amb l'aprenentatge de l'anglés des de casa. Podeu consultar la página http://www.mangoldgandia.es/ Gràcies! ...

Nota informativa: Segons la  RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA AUTONÒMICA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL I ELS PROJECTES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL, Queda ajornada, fins que finalitze la suspensió temporal de l'activitat educativa i formativa presencial com a conseqüència de la situació i evolució del Coronavirus (COVID-19), la realització de la Formació en Centres de Treball i programes d'FP DUAL per a tot l'alumnat de tots els cicles formatius de formació professional bàsica, grau mitjà i grau superior de totes les famílies professionals. En breu ens posarem en contacte amb l’alumnat i les empreses. Gràcies. ...