CICLES FORMATIUS

CICLE FORMATIU JARDINERIA I FLORISTERIA

Grau Mitjà 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Treballador d'hortes, vivers i jardins. Jardiner en general. Jardiner cuidador de camps d'esport. Treballador de parcs urbans, jardins històrics i botànics. Treballador qualificat per compte propi en empresa de jardineria. Planterista. Treballador especialista en recol·lecció de llavors i fruits en altura. Treballador qualificat en producció de llavors. Empeltador. Florista per compte propi o aliena. Oficial de floristeria. Venedor de floristeria.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Fonaments agronòmics. .................................... 5 hores/setmanals
Taller i equips de tracció. ...................................3 hores/setmanals
Infraestructures i instal·lacions agrícoles. .............3 hores/setmanals
Principis de sanitat vegetal. ............................... 4 hores/setmanals
Implantació de jardins i zones verdes. ................6 hores/setmanals
Producció de plantes i tepes en viver. ................7 hores/setmanls
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés. ..2 hores/setmanals

Segon curs:

Control fitosanitari. ............................................ 6 hores/setmanals
Manteniment i millora de jardins i zones verdes. . 6 hores/setmanals
Composicions florals i amb plantes. ................... 6 hores/setmanals
Establiments de floristeria. ................................. 2 hores/setmanals
Tècniques de venda en jardineria i floresteria. .... 2 hores/setmanals
Formació i orientació laboral. ............................ 3 hores/setmanals
Empresa i iniciativa emprendedora. .................... 3 hores/setmanals
Horari reservat per al mòdul impartid en anglés. . 2 hores/setmanals
Formació en Centres de Treball. ........................ 380 hores

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatoria.
Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).
Titulats de Formació Ptofessional de grau mitja (Tècnic)
Tindre 2n de BUP aprovat.

Accés per mitjà de prova:

Sense cumplir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o cumplir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
o continuar altres estudis de Formació Professional.

CENTRE FP LA SAFOR