CICLES FORMATIUS

CICLE FORMATIU DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Grau Mitjà 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR:

Auxiliar administratiu. Ajudant d'oficina. Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments. Administratiu comercial. Auxiliar administratiu de gestió de personal. Auxiliar administratiu de les administracions públiques. Recepcionista. Empleat d'atenció al client. Empleat de tresoreria. Empleat de mitjans de pagaments.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Comunicació empresarial i atenció al client. ................... 5 hores/setmanals
Operacións administratives de compravenda. ................ 4 hores/setmanals
Empresa i Administració. .............................................. 3 hores/setmanals
Tractament informàtic de la informació. ......................... 7 hores/setmanals
Tècnica comptable. ....................................................... 3 hores/setmanals
Anglés. ......................................................................... 3 hores/setmanals
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés. .............. 2 hores/setmanals
Formació i orientació laboral. ........................................ 3 hores/setmanals

Segon curs:

Operacions administratives de recursos humans. ............. 6 hores/setmanals
Tractament de la documentació comptable. .................... 7 hores/setmanals
Empresa en l'aula. .......................................................... 8 hores/setmanals
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria. ................... 7 hores/setmanals
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés. ............... 2 hores/setmanals
Formació en Centres de Treball. ..................................... 380 hores

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
Titulats de Formació Professional de primer grau.
Titulats de Formació Professional de grau mitjà.
Tindre 2n de BUP aprovat.
Haver superat el segon curs del primer enllustre experimental de reforma dels ensenyances mitges.
Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dessets anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

L'aulmanat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

CENTRE FP LA SAFOR